Tijd is geld. Daarom maakte Woonwaard gebruik van de draagvlakoptimalisator van Centrum voor Woononderzoek. Met deze handige tool werd binnen twee uur duidelijk of er voldoende draagvlak was. Uit het onderzoek bleek dat het erom zou spannen. Maar dankzij de draagvlakoptimalisator wist Woonwaard precies wat er nodig was om voldoende draagvlak te realiseren.