Eigen Haard, Stichting !WOON en de bewonerscommissie, waren benieuwd wat de bewoners vonden van het projectplan en sociaal plan. In nauwe samenwerking met Stichting !WOON en de bewonerscommissie stelde Centrum van Woononderzoek een vragenlijst samen. Hiermee werd het draagvlak versterkt en deden we recht aan de wensen van de bewoners. De resultaten van het onderzoek gaven de bewonerscommissie voldoende onderbouwing voor een duidelijk advies aan Eigen Haard. Met als grote voordeel dat het advies gedragen werd door alle bewoners en niet alleen de commissie.