Draagvlakoptimalisator

Samen naar succes voor alle partijen

De werkzaamheden kunnen pas beginnen, als minimaal 70% van de bewoners akkoord gaat. Door middel van onze draagvlakoptimalisator zorgen wij vrijwel altijd dat voldoende bewoners tekenen. Deze methode bestaat o.a. uit telefonisch onderzoek, thuisbezoek, inloopavonden en rondleidingen in modelwoningen. En halen we het niet direct? Dan weten we wat er nodig is om in tweede instantie wel voldoende draagvlak te creëren.

De draagvlakoptimalisator: op tijd beginnen, op tijd klaar!

Voor woningbouwcorporaties en aannemers is het belangrijk dat renovatiewerkzaamheden tijdig beginnen en volgens de planning afgerond worden. Goede samenwerking en duidelijke afspraken met de bewoners zijn daarbij onmisbaar. Maar hoe zorg je voor voldoende draagvlak, als bijeenkomsten en rondleidingen niet mogelijk zijn?

Centrum voor Woononderzoek werkt al jaren met het peilen van meningen op afstand. Het onderzoek kan telefonisch en/of online plaatsvinden. Daardoor zijn wij onder alle omstandigheden in staat om voldoende draagvlak te realiseren.

Onze draagvlakoptimalisator is aantoonbaar succesvol omdat we werken met een unieke onderzoeksopzet: het antwoord op een vraag bepaalt steeds welke volgende vraag een bewoner krijgt. Door de juiste vragen in de juiste volgorde te stellen, nemen wij de bewoners mee in een positieve besluitvorming. De uitkomst van het onderzoek geeft vervolgens richting aan onze draagvlakstrategie.

Dit proces geeft een win-win situatie voor alle partijen. Bewoners krijgen een plan wat bij hun wensen past, aannemers werken met meer plezier en hebben meer zekerheid dat het project doorgaat en corporaties halen hun doelstellingen.

De draagvlakoptimalisator bestaat uit drie onderdelen:

OnderzoekEerste peilingDraagvlak

Ons onderzoek naar de woonwensen van de huurders, helpt woningbouwcorporaties en aannemers om een optimaal renovatieplan te maken. Dit renovatieplan wordt vervolgens door ons getoetst. Zo’n eerste peiling laat zien hoeveel mensen positief reageren op het plan en waarom mensen eventueel niet akkoord zouden gaan. Dit bepaalt ook de participatiestrategie: als de meerderheid akkoord gaat, is een eenvoudige brochure voldoende. Is de meerderheid tegen, dan organiseren we een uitgebreid communicatietraject, inclusief huiskamergesprekken en rondleidingen door modelwoningen. Zo realiseren we tijdig het gewenste draagvlak.

De draagvlakoptimalisator bestaat uit drie onderdelen:

Onderzoek

Eerste peiling

Draagvlak

Ons onderzoek naar de woonwensen van de huurders, helpt woningbouwcorporaties en aannemers om een optimaal renovatieplan te maken. Dit renovatieplan wordt vervolgens door ons getoetst. Zo’n eerste peiling laat zien hoeveel mensen positief reageren op het plan en waarom mensen eventueel niet akkoord zouden gaan. Dit bepaalt ook de participatiestrategie: als de meerderheid akkoord gaat, is een eenvoudige brochure voldoende. Is de meerderheid tegen, dan organiseren we een uitgebreid communicatietraject, inclusief huiskamergesprekken en rondleidingen door modelwoningen. Zo realiseren we tijdig het gewenste draagvlak.