Draagvlakoptimalisator

Samen naar succes voor alle partijen

Om een project succesvol te kunnen opstarten is het noodzakelijk dat bewoners positief zijn over het projectplan. Wat wil een bewoner? Waar wordt een bewoner blij van? De draagvlakoptimalisator geeft hier inzicht in. En als een project aansluit bij wat bewoners willen, is het halen van draagvlak bijna een logisch gevolg.

De draagvlakoptimalisator: samen naar succes voor alle partijen

Voor woningbouwcorporaties en aannemers is het belangrijk dat renovatiewerkzaamheden tijdig beginnen en volgens de planning afgerond worden. Goede samenwerking en duidelijke afspraken met de bewoners zijn daarbij onmisbaar. Door de inzet van de draagvlakoptimalisator zorg je voor voldoende draagvlak onder de bewoners.

Centrum voor Woononderzoek werkt al jaren met het peilen van meningen op afstand. Het onderzoek kan telefonisch en/of online plaatsvinden. Daardoor zijn wij onder alle omstandigheden in staat om de wensen en behoeften van bewoners goed in kaart te brengen. Ook kunnen we ondersteunen bij huisbezoeken, inloopavonden en rondleidingen in modelwoningen.

De draagvlakoptimalisator bestaat uit drie onderdelen:

OnderzoekEerste peilingDraagvlak

Ons onderzoek naar de woonwensen van de huurders, helpt woningbouwcorporaties en aannemers om een optimaal renovatieplan te maken. Dit renovatieplan wordt vervolgens door ons getoetst bij de bewoners. Zo’n eerste peiling laat zien in hoeverre men positief reageert op het plan en waarom men eventueel niet akkoord zou gaan. De eerste peiling is de start om het participatieplan verder uit te werken. Zo realiseren we voor alle partijen het gewenste draagvlak.

De draagvlakoptimalisator bestaat uit drie onderdelen:

Onderzoek

Eerste peiling

Draagvlak

Ons onderzoek naar de woonwensen van de huurders, helpt woningbouwcorporaties en aannemers om een optimaal renovatieplan te maken. Dit renovatieplan wordt vervolgens door ons getoetst bij de bewoners. Zo’n eerste peiling laat zien in hoeverre men positief reageert op het plan en waarom men eventueel niet akkoord zou gaan. De eerste peiling is de start om het participatieplan verder uit te werken. Zo realiseren we voor alle partijen het gewenste draagvlak.