Renovatiemonitor

Samen naar succes voor alle partijen

Als de renovatie eenmaal van start gaat, zijn alle betrokkenen gebaat bij een soepel proces. Onze renovatiemonitor geeft inzicht in de klantbeleving tijdens de renovatie en zorgt dat er tijdig bijgestuurd kan worden. Dit dashboard is een onmisbare tool voor opdrachtgevers die streven naar een efficiënt project en die verbeterpunten tijdig willen oppakken.

Tevreden bewoners door de renovatiemonitor

De werkzaamheden verlopen soepeler, als de bewoners tijdens het proces structureel betrokken worden en zich gehoord voelen. Centrum voor Woononderzoek vraagt regelmatig telefonisch naar de ervaringen van huurders. Deze renovatiemonitor geeft corporaties en aannemers een actueel inzicht in de klanttevredenheid – zowel op bewonersniveau als op projectniveau.

Van klantwaarde naar klanttevredenheid

Door onze jarenlange ervaring weten we welke klantwaarden vaak belangrijk zijn tijdens een renovatie. Bewoners willen in de eerste plaats met respect behandeld worden. Men wil voldoende aandacht krijgen en klachten moeten serieus genomen worden. Daarbij willen mensen het gevoel hebben dat ze mede sturing kunnen geven aan het proces. Tot slot draagt een kwalitatief goed eindproduct natuurlijk ook bij aan de klanttevredenheid.

Inspelen op woonwensen

Met de renovatiemonitor kunnen we die klanttevredenheid vergroten. We benaderen iedere huurder individueel, zorgen voor persoonlijke aandacht en brengen klachten/aandachtspunten in kaart. Hiermee kunnen corporaties en aannemers beter inspelen op de woonwensen. De renovatiemonitor biedt:

Inzicht in de klanttevredenheid en mogelijkheid tot managementsturing

Mogelijkheden om de tevredenheid te monitoren en klachten tijdig te signaleren

Kansen om de tevredenheid van de huurder te verhogen

Vergroting van de klantfocus binnen de teams

Ondersteuning van de werklieden zodat kosten bespaard kunnen worden

Zie een klacht als een kans!

Veel mensen zien een klacht als kritiek of een vervelende onderbreking. Terwijl een klacht ook een kans is om te laten hoe serieus je de bewoners neemt. Door permanente monitoring en rapportage per email, voorkomen we dat klachten gaan ‘zwerven’ en zorgen we dat mensen snel antwoord krijgen. Op deze manier draagt een klacht juist bij aan de klanttevredenheid!

Service calls

Om de tevredenheid te monitoren voeren we tussentijds en na de oplevering standaard service calls uit. Als de huurder zelf voorbereidende handelingen moet verrichten, nemen we ook voorafgaand aan de werkzaamheden contact op. Deze service call kan bovendien veel wantrouwen wegnemen. Via het dynamische dashboard registreren we alle gesprekken, waarna het bouwteam op ieder gewenst moment kan inspelen op specifieke situaties en wensen.