Projecten2024-03-25T14:03:35+00:00

Renovatiemeter: Hoe gaat het met u? | Woonstichting JOOST (wonenbijjoost.nl)

Woonstichting JOOST maakt gebruik van de Renovatiemonitor. Die biedt al tijdens een project inzicht in de klanttevredenheid en geeft corporaties en aannemers de gelegenheid bij te sturen op het moment dat het nodig is. En dit naar volle tevredenheid van de bewoners. Lees meer Renovatiemeter: Hoe gaat het met u? | Woonstichting JOOST (wonenbijjoost.nl)

Tevredenheid vergroten tijdens de renovatie

In opdracht van Woonin renoveert Hemubo meerdere flats in het Utrechtse Overvecht. Sinds de start vraagt Centrum voor Woononderzoek aan de bewoners wat hun ervaringen zijn. Het stelde Hemubo en Woonin in staat om tijdens het proces optimaal in te spelen op de behoeften van de bewoners. Omdat de tevredenheid iedere maand groter werd, liep de renovatie geen vertragingen op. En daar werd iedereen blij van!

Tevreden bewoners

Door onze zorgvuldige aanpak, waarbij bewonerswensen goed inzichtelijk gemaakt worden, hebben we bijgedragen aan succesvolle draagvlakprocessen. En daar zijn we best trots op! Door rekening te houden met de wensen van huurders, ontstaat er vanzelf een soepel draagvlakproces met tevreden bewoners en tevreden opdrachtgevers.

Draagvlak halen? Kies voor zekerheid!

Woonwaard maakte gebruik van de draagvlakoptimalisator van Centrum voor Woononderzoek. Met deze handige tool werd snel duidelijk dat het projectplan aansloot bij de wensen van de bewoners. Woonwaard en de bewoners kregen een plan waar zij beiden tevreden mee waren.

Draagvlak in tweede instantie

De Alliantie en Nijhuis zijn gespecialiseerd in het projectmatig renoveren van woningen. Meestal zijn de bewoners direct tevreden met hun renovatievoorstel. In de Plevierenstraat eo in Amersfoort, stemden de bewoners echter tegen het voorstel. Centrum voor Woononderzoek onderzocht waar die ontevredenheid in zat. Op basis van onze bevindingen, werd het plan aangescherpt en ontstond er ruim voldoende draagvlak. Nijhuis kon snel aan de slag en zorgt er met behulp van de Renovatiemonitor voor, dat de klantbeleving ook tijdens de uitvoering positief is. Dat heeft uiteindelijk geleid tot tevreden bewoners en een 7,8 als rapportcijfer!

Sociaal Renoveren is samen renoveren

Sociaal renoveren is een belangrijk thema in de Utrechte wijk Overvecht. Portaal, BAM, Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en welzijnsorganisaties vroegen Centrum voor Woononderzoek om onderzoek te doen en activiteiten te ontwikkelen rond dit thema. Op basis van de uitkomsten, besloten Portaal en BAM diverse flats te verduurzamen. Bovendien waren de Gemeente Utrecht en welzijnsorganisaties nu beter in staat om bewoners te ondersteunen bij hun financiën en begeleiding naar werk en welzijn.

Betrokken achterban is goud waard

Eigen Haard, Stichting !WOON en de bewonerscommissie, waren benieuwd wat de bewoners vonden van het projectplan en sociaal plan. In nauwe samenwerking met Stichting !WOON en de bewonerscommissie stelde Centrum van Woononderzoek een vragenlijst samen. Hiermee werd het draagvlak versterkt en deden we recht aan de wensen van de bewoners. De resultaten van het onderzoek gaven de bewonerscommissie voldoende onderbouwing voor een duidelijk advies aan Eigen Haard. Met als grote voordeel dat het advies gedragen werd door alle bewoners en niet alleen de commissie.

Wij werken o.a. voor:

De Alliantie, BAM Wonen, Bouwbedrijf Van Dillen,  BrabantWonen, Brederode Wonen, DOCK, Eigen Haard, Elan Wonen, Enserve , Gemeente Utrecht, Havensteder, Hef Wonen, Hemubo, Hoedemakers, Hof Wonen, Huybregts Relou, Intermaris, Kennemer Wonen,  Lefier,  Mooiland, Nijhuis Bouw, Parteon, Poort6, Portaal, Rochdale, Rutges,  SallandWonen, Salverda, Smeets Bouw, Stadgenoot, Stedelink, Talis, Tablis Wonen, Universiteit Utrecht, Velison Wonen, Veluwonen, Warm Amsterdam, De WarmteWissel, WonenBreburg, Woningbedrijf Velsen, Woningstichting ‘thuis, Woongroen, Woonin, WoonInc, Woonstichting JOOST, Woonwaard, Woonzorg Nederland, Ymere, Zayaz, diverse bewonerscommissies, diverse VvE’s, diverse bedrijven in relatie tot aardbevingsschade Groningen.

Ga naar de bovenkant