De Alliantie en Nijhuis zijn gespecialiseerd in het projectmatig renoveren van woningen. Meestal zijn de bewoners direct tevreden met hun renovatievoorstel. In de Plevierenstraat eo in Amersfoort, stemden de bewoners echter tegen het voorstel. Centrum voor Woononderzoek onderzocht waar die ontevredenheid in zat. Op basis van onze bevindingen, werd het plan aangescherpt en ontstond er ruim voldoende draagvlak. Nijhuis kon snel aan de slag en zorgt er met behulp van de Renovatiemonitor voor, dat de klantbeleving ook tijdens de uitvoering positief is. Dat heeft uiteindelijk geleid tot tevreden bewoners en een 7,8 als rapportcijfer!